Hillen: "Hoe houden we onze veiligheid 'triple A'"

Minister Hans Hillen heeft gisteren in Washington de Atlantic Council toegesproken. Hij pleitte voor het vasthouden aan de hoge 'triple A' veiligheidsstatus van de NAVO, juist in economisch onzekere tijden. Tijdens zijn werkbezoek aan de Verenigde Staten ontmoette Hillen ook zijn nieuwe ambtgenoot Leon Panetta.

De minister ging bij de Atlantic Council, een denktank ter bevordering van trans-Atlantische samenwerking, in op zaken die cruciaal zijn voor het huidige hoge veiligheidsniveau in de westerse wereld. Veiligheid dankzij de NAVO, die op haar beurt essentieel is voor stabiliteit en welvaart.

Hillen: "Het vraagt politieke wil en leiderschap om onze burgers te overtuigen van het belang van de NAVO en de bijbehorende uitgaven in een tijd van afnemende financiële bronnen. Het risico bestaat dat de keuze voor de welvaart vandaag ten koste gaat van de veiligheid van morgen. Europeanen moeten begrijpen dat hun rijkdom niet alleen samenhangt met een stabiele euro, maar ook met internationale stabiliteit."

Europese veiligheid

Hillen bepleitte een flexibele organisatie, in staat om adequaat te reageren op de snel veranderende wereld. Een organisatie die de juiste lessen uit eerdere operaties trekt en doeltreffend reageert op wereldwijde machtsverschuivingen. Gezien de onvoorspelbare en zich snel opvolgende veranderingen is een sterke NAVO essentieel voor de Europese veiligheid. Dit betekent volgens de bewindsman niet dat de NAVO-arsenalen met zoveel mogelijk wapens gevuld moeten worden. Het vraagt om een slimme inzet van de beschikbare middelen, conventioneel en nucleair, waarmee op uiteenlopende scenario's gereageerd kan worden.

Meer samenwerking

Om in de huidige economische crisis de NAVO te handhaven als veiligheidsgarantie is verdere samenwerking van de deelnemers noodzakelijk. Als voorbeeld noemde Hillen de samenwerking tussen Nederland en Amerika die hij 2 dagen eerder met eigen ogen op de Texaanse legerbasis Fort Hood zag. Nederlandse helikopterpiloten maken hier gebruik van Amerikaanse oefenfaciliteiten. Ook noemde hij het gezamenlijk optrekken van F-16-gebruikers bij de mogelijke aanschaf van de JSF. Een samenwerkingsverband dat volgens Hillen zijn vruchten al afwerpt is de gezamenlijke C-17-transportvloot van de NAVO, gestationeerd op het Hongaarse Papa Airbase.

Publieke steun

Hillen merkte op dat verdergaande samenwerking van invloed kan zijn op de nationale soevereiniteit. De betrokken landen moeten hier goed over nadenken, wat de reden is dat de minister deze discussie in Nederland al heeft aangezwengeld. Dit hangt nauw samen met het belang van de publieke steun voor de NAVO. Juist een flexibele en efficiënt optredende organisatie is volgens Hillen cruciaal voor het verwerven van deze steun.

Tijdens de ontmoeting met Panetta eerder op de dag in het Pentagon werd ook gesproken over ontwikkeling van de NAVO en het streven naar meer militaire innovatieve samenwerking, maar ook over de bezuinigingen op Defensie, de missie in Afghanistan, piraterijbestrijding en de JSF. Morgen reist de minister terug naar Nederland.

Documenten en publicaties

Toespraak minister Hillen voor Atlantic Council in Washington

Toespraak | 13-01-2012