Rechter fluit wetgever terug vanwege ontbreken overgangsregeling kunstenaars

dinsdag 3 januari 2012, 14:42

DEN HAAG (PDC) - De rechtbank in Den Haag heeft de Staat opgedragen een overgangsregeling te maken voor kunstenaars die per 1 januari niet langer een beroep kunnen doen op de Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik). Op 20 december jl. nam de Eerste Kamer de wet tot intrekking van de Wwik aan. Kunstenaars en de vakbond spanden hierop een kort geding aan tegen de Staat.

De rechtbank vindt dat er een adequate overgangsperiode moet komen, waarin kunstenaars die een beroep op de wet deden zich op de nieuwe situatie kunnen voorbereiden. De Eerste Kamer verwierp in december een motie-Scholten (D66) waarin om een overgangsregeling werd gevraagd.

Het is uitzonderlijk dat de wetgever van een rechtbank zo'n tik op de vinger krijgt. Eerder gebeurde dat in 1999 toen eveneens de Haagse rechtbank minister Apotheker opdroeg een regeling voor schadevergoeding toe te voegen aan de Wet herstructurering van de varkenssector. In 1988 werd de Wet doorstroming HBO-WO aanvankelijk zelfs geheel ongeldig verklaard, maar de Hoge Raad vernietigde later dat vonnis.

bron: uitspraak rechtbank (LJN: BU9921,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage , 407848 / KG ZA 11-1377)