Drs. H.H. (Hayo) Apotheker

foto Drs. H.H. (Hayo) Apotheker
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Ministerie van LNV

Groningse socioloog en planoloog die als wethouder van Loppersum en daarna als burgemeester van Muntendam, Veendam en Leeuwarden veel waardering oogstte, hoewel hij zowel in eerstgenoemde als in laatstgenoemde ('rode') gemeenten aanvankelijk niet welkom was. Zijn lange loopbaan als burgemeester werd onderbroken door zijn ministerschap van Landbouw namens D66 in het tweede kabinet-Kok. Liep echter vast in de grillige Haagse politiek en stapte na tien maanden op. Werd daarna weer burgemeester, onder andere van Steenwijkerland. In 2011 benoemd tot burgemeester van de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân, na daar en in Sneek eerder waarnemer te zijn geweest. Na zijn afscheid daar was hij van in 2018 waarnemend burgemeester van Waadhoeke en daarna in Noardeast-Fryslân. Bekwaam onopgesmukt bestuurder.

D66
in de periode 1998-1999: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Harm Haijo (Hayo)

geboorteplaats en -datum
Loppersum, 5 juni 1950

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), van 1974 tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66), vanaf 1985

3.

Hoofdfuncties/beroepen (13/15)

 • wethouder van Loppersum, van 1975 tot 1977
 • onderzoeker en adviseur, afdeling SGBO (Sociaal-Geografisch en Bestuurskundig Onderzoek) van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), van 1977 tot 1 oktober 1980
 • burgemeester van Muntendam, van 1 oktober 1980 tot 16 april 1988
 • burgemeester van Veendam, van 16 april 1988 tot 1 november 1993
 • burgemeester van Leeuwarden, van 1 november 1993 tot 3 augustus 1998
 • minister van Landbouw, Natuurbehoud en Visserij, van 3 augustus 1998 tot 7 juni 1999
 • waarnemend burgemeester van Steenwijk, van 1 februari 2000 tot 1 januari 2001 (in afwachting van herindeling)
 • burgemeester van Steenwijkerland, van 1 januari 2001 tot 15 februari 2010 (nieuwgevormde gemeente na herindeling van Steenwijk, IJsselham en Brederwiede)
 • waarnemend burgemeester van Sneek, van 15 februari 2010 tot 1 januari 2011 (in afwachting van herindeling)
 • waarnemend burgemeester van Súdwest-Fryslân, van 1 januari 2011 tot 1 januari 2012
 • burgemeester van Súdwest-Fryslân, van 1 januari 2012 tot 1 januari 2018
 • waarnemend burgemeester van Waadhoeke, van 1 januari 2018 tot 29 oktober 2018 (nieuwgevormde gemeente)
 • waarnemend burgemeester van Noardeast-Fryslân, van 1 januari 2019 tot 6 januari 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Raad van Toezicht Fries Museum/Keramiekmuseum 'Princessehof', vanaf 2018

vorige (2/27)
 • voorzitter Raad van Commissarissen ACANTUS, van 2017 tot november 2023
 • lid Raad van Toezicht NHL Stenden Hogeschool, vanaf 2018 (vice-voorzitter)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/4)
 • Diende in 1998 het wetsvoorstel Reconstructiewet Concentratiegebieden in. Door een wijziging van inrichting van de concentratiegebieden varkenshouderij moest een positieve impuls worden gegeven aan zowel de agrarische structuur als aan de kwaliteit van natuur, bos, landschap, recreatie, water en milieu. De wet werd in 2002 door minister Brinkhorst in het Staatsblad gebracht. (26.356)
 • Bracht in 1999 samen met staatssecretaris Faber het Beleidsprogramma 'Kracht en kwaliteit', de beleidsagenda voor het beleid op het gebied van landbouw, natuurbeheer en visserij, uit. Speerpunten zijn: een heldere taakafbakening tussen rijk, bedrijfsleven en andere overheden, met goede mogelijkheden voor overleg; versterking van gebiedsgericht beleid (vitaal platteland); extra aandacht voor kwaliteit van de beleidsuitvoering, die moet zijn afgestemd op de praktijk van burgers, ondernemers en natuurorganisaties, en grotere betrokkenheid van deze partners van LNV bij de realisering en financiering. (26.446)
 • Onderhandelde in maart 1999 in de EU-Landbouwraad in Berlijn over de landbouwaspecten van Agenda 2000. Accenten waren de verschuiving van inkomenssteun naar gebiedssteun, dierenwelzijn en het handhaven van steun aan de aardappelmeelsector. Voor de Nederlandse wens voor een reële nulgroei van de landbouwuitgaven in de periode 2000-2006 was onvoldoende steun. Nederland liet bij het bereikte compromis een aantekening maken ten aanzien van de financiële aspecten. $B vkuuh83gwqzv

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Zijn benoeming door minister Wiegel tot burgemeester van Muntendam leidde in die door PvdA en CPN gedomineerde gemeente tot grote commotie
 • Nog voordat door de ministerraad een definitief besluit was genomen over de herstructurering van de varkenshouderij, trad hij af als minister. Hij meende onvoldoende steun te hebben in de ministerraad voor zijn voorstellen. Hij wilde boeren een grotere mate van vrijwilligheid toestaan bij de sanering van de varkenssector dan de overige bewindslieden. De sanering moest onder andere plaatsvinden door opkoop en afroming van varkensrechten na onderlinge verkoop.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Hein Tunnissen, "Haijo Apotheker - Hier ligt mijn hart", Forum, weekblad VNO-NCW, 3 november 2005
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.