Drs. H.H. (Hayo) Apotheker

foto Drs. H.H. (Hayo) Apotheker
Bron: Fotobureau Dijkstra

Groningse socioloog en planoloog die als wethouder van Loppersum en daarna als burgemeester van Muntendam, Veendam en Leeuwarden grote waardering oogstte, hoewel hij zowel in eerstgenoemde als in laatstgenoemde ('rode') gemeenten aanvankelijk niet welkom was. Bekwaam onopgesmukt bestuurder, die als D66-minister van Landbouw in het tweede kabinet-Kok vastliep in de grillige Haagse politiek. Stapte na tien maanden op en werd daarna weer burgemeester (onder andere van Steenwijkerland). Was sinds 2011 burgemeester van de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân, na daar en in Sneek eerder waarnemer te zijn geweest. Vanaf 1 januari 2018 is hij waarnemend burgemeester van Waadhoeke.

D66
in de periode 1998-1999: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Harm Haijo (Hayo)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Loppersum, 5 juni 1950

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), van 1974 tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/14)

 • waarnemend burgemeester van Waadhoeke, vanaf 1 januari 2018 (nieuwgevormde gemeente)
 • burgemeester van Súdwest-Fryslân, van 1 januari 2012 tot 1 januari 2018
 • minister van Landbouw, Natuurbehoud en Visserij, van 3 augustus 1998 tot 7 juni 1999

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/21)
 • voorzitter adviescommissie herindeling Haren, Ten Boer en Groningen, 2016
 • informateur collegevorming gemeente Groningen, van maart 2014 tot mei 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/3)
 • Onderhandelde in maart 1999 in de EU-Landbouwraad in Berlijn over de landbouwaspecten van Agenda 2000. Voor de Nederlandse wens voor een reële nulgroei van de landbouwuitgaven in de periode 2000-2006 was onvoldoende steun. Nederland liet bij het bereikte compromis een aantekening maken ten aanzien van de financiële aspecten.
 • Bracht in 1999 samen met staatssecretaris Faber het Beleidsprogramma 'Kracht en kwaliteit', de beleidsagenda voor het beleid op het gebied van landbouw, natuurbeheer en visserij, uit. Speerpunten zijn: een heldere taakafbakening tussen rijk, bedrijfsleven en andere overheden, met goede mogelijkheden voor overleg; extra aandacht voor kwaliteit van de beleidsuitvoering, die moet zijn afgestemd op de praktijk van burgers, ondernemers en natuurorganisaties, en grotere betrokkenheid van deze partners van LNV bij de realisering en financiering. (26.446)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Zijn benoeming door minister Wiegel tot burgemeester van Muntendam leidde in die door PvdA en CPN gedomineerde gemeente tot grote commotie
 • Beheerde als burgemeester van Muntendam tevens de portefeuilles financiën, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, milieu en werkgelegenheid. Had als burgemeester van Veendam en Leeuwarden tevens de portefeuille economische zaken.
 • Nog voordat door de ministerraad een definitief besluit was genomen over de herstructurering van de varkenshouderij, trad hij af als minister. Hij meende onvoldoende steun te hebben in de ministerraad voor zijn voorstellen. Hij wilde boeren een grotere mate van vrijwilligheid toestaan bij de sanering van de varkenssector dan de overige bewindslieden. De sanering moest onder andere plaatsvinden door opkoop en afromming van varkensrechten na onderlinge verkoop.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.