Fractievoorzitters (uitgezonderd Geert Wilders): beschouwingen moeten inhoudelijker

woensdag 5 oktober 2011, 10:46

DEN HAAG (PDC) - De algemene beschouwingen moeten voortaan meer over de inhoud gaan en minder over de ' vorm'. Dat heeft Kamervoorzitter Gerdi Verbeet afgesproken met de fractievoorzitters na een evaluatie van de afgelopen algemene beschouwingen. Geert Wilders vond het overleg zinloos en was niet aanwezig.

Na de jongste beschouwingen kwam er veel kritiek (onder meer van burgers) op de toon van het debat. Hier en daar werden ook kritische geluiden gehoord over de leiding van het debat. Zo vond oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas dat Verbeet harder had moeten ingrijpen.

Een wijziging van het reglement van orde is volgens Verbeet niet nodig en de fractievoorzitters waren tevreden over haar optreden als Voorzitter.

bron: NRC Handelsblad