Nummer negen SP-kandidatenlijst Nanneke Quik toch lid Eerste Kamer

woensdag 1 juni 2011, 10:52

DEN HAAG (PDC) - Het zittende SP-Eerste Kamerlid Nanneke Quik-Schuijt behoudt haar zetel in de Senaat. Nummer vijf van de kandidatenlijst, oud-Tweede Kamerlid Arda Gerkens, heeft haar benoeming niet aanvaard. De SP krijgt in de nieuwgekozen Eerste Kamer acht leden.

Door het 'aanblijven' van mevrouw Quik zijn er volgende week 39 in plaats van 40 nieuwkomers in de Senaat.

Mevrouw Quik is oud-(kinder)rechter en maakt sinds 2007 deel uit van de SP-fractie in de Eerste Kamer. Zij voerde de afgelopen vier jaar met name het woord over justitiële onderwerpen, zoals bij de behandeling van de wetsvoorstellen over het tijdelijk huisverbod, over modernisering van het migratiebeleid en bij de 'voetbalwet'. Verder hield zij zich bezig met de wijziging van het staatkundig verband met de Antillen.

bronnen: PDC en stenogram EK