Eerste Kamercommissie positief over parlementair onderzoek privatisering

woensdag 25 mei 2011, 8:51

DEN HAAG (PDC) - Een tijdelijke commissie uit de Eerste Kamer beveelt de Eerste Kamer aan een parlementair onderzoek te gaan houden naar het privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid in de periode 1990-2010. ChristenUnie-fractievoorzitter Egbert Schuurman had daarvoor in januari een voorstel ingediend.

Het eindrapport van de onder voorzitterschap van Frans Leijnse (PvdA) staande commissie is gisteren aan Kamervoorzitter René van der Linden aangeboden. De Eerste Kamer zal in nieuwe samenstelling een besluit nemen over het instellen van het onderzoek.

Het onderzoek moet beperkt blijven tot de parlementaire debatten over de effecten van privatiseringen en verzelfstandigingen op de relatie tussen overheid en burgers. Tijdens het onderzoek kan worden bezien of de Kamer gebruik moet maken van haar enquêtebevoegdheden. Dan kunnen getuigen onder ede worden gehoord. Vooralsnog gaat het om een 'gewoon' onderzoek.

De commissie stelt een wijziging van het reglement van orde van de Eerste Kamer voor om het onderzoek goed te laten verlopen. Het zou voor het eerst zijn dat de Senaat een parlementair onderzoek houdt.

bron: www.eerstekamer.nl