Nog geen onderzoek in Senaat naar effecten privatiseringen

woensdag 16 maart 2011, 8:33

DEN HAAG (PDC) - De in mei nieuw te kiezen Eerste Kamer moet beslissen over het instellen van een parlementair onderzoek of parlementaire enquête naar de gevolgen van de privatiseringen in de afgelopen decennia. Instemming met het voorstel van ChristenUnie-fractievoorzitter Schuurman bleef gisteren uit, maar de Kamer nam wel een motie-Schuurman aan over verder te nemen stappen.

Een meerderheid van de huidige Eerste Kamer wilde nog geen definitief besluit nemen, omdat daarmee de nieuwe Eerste Kamer voor een voldongen feit wordt geplaatst. Partijen erkennen bovendien wel dat een onderzoek mogelijk nuttig is, maar willen eerst uitzoeken wat precies de meerwaarde van een enquête kan zijn. CDA-fractievoorzitter Werner stelde voor om eerst een debat met de regering op hoofdlijnen te houden en daarna te bezien of een onderzoek wenselijk is.

Of er daadwerkelijk een parlementair onderzoek komt, blijft zodoende onzeker. Behalve CDA en VVD heeft ook de SGP aarzelingen. Voor het instellen van een onderzoek is een Kamermeerderheid nodig.

bronnen: Trouw, website Eerste Kamer