Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met constitutionele zaken, binnenlands bestuur, overheidspersoneelsbeleid, het koninklijk huis en zaken betreffende het ministerie van Algemene Zaken.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

Tevens bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van Algemene Zaken en wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Griffier is dhr. G. Honsbeek.