Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

logo NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft tot taak om de kwaliteit en de vernieuwing van wetenschappelijk onderzoek in Nederland te bevorderen en te stimuleren. De NWO wil bewerkstelligen dat de Nederlandse wetenschap bij de wereldtop blijft behoren en dat de huidige positie wordt verstevigd. Ook streeft zij ernaar om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek sneller zichtbaar te maken ten behoeve van de samenleving.

De NWO heeft de volgende kerntaken:

  • Het verstrekken van fondsen voor wetenschappelijke innovatie en fungeren als intermediair tussen onderzoekers, (internationale) wetenschapscentra en de samenleving;
  • Het financieren, coördineren en monitoren van onderzoeksprojecten en samenwerkingsverbanden in alle wetenschappen en bemiddelen in het gebruik van geavanceerde apparatuur zoals telescopen en supercomputers;
  • Het vertegenwoordigen van Nederland in wetenschappelijke samenwerking met derde landen en internationale kennisuitwisseling;
  • Het promoten van het gebruik van nieuwe wetenschappelijke inzichten in de Nederlandse samenleving en industrie.

De NWO is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder verantwoordelijkheid van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bestaat sinds 7 juli 1987. Voorzitter van het algemeen bestuur is Marcel Levi.