Commissie-De Wit: velen hebben schuld maar er is geen hoofdschuldige

maandag 10 mei 2010, 15:50

In het vandaag verschenen rapport van de Parlementaire commissie onderzoek financieel stelsel staat dat velen schuldig zijn aan het ontstaan van de financiële crisis, maar dat er geen hoofdschuldige valt aan te wijzen. Volgens voorzitter Jan de Wit hebben de Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Centraal Planbureau (CPB) de ontwikkelingen op de financiële markten en de negatieve effecten van het beloningsbeleid onderschat.

Ook speelde de druk die aandeelhouders uitoefenden voor het behalen van korte termijn rendement een rol en negeerden bestuurders van banken de risico's. De Commissie constateert dat alle actoren weinig kritisch zijn over hun eigen rol in het ontstaan van de problemen.

De commissie concludeert verder dat de oorzaken die hebben geleid tot de financiële crisis nog lang niet zijn verdwenen. Zij waarschuwt dat er een nieuwe crisis zou kunnen ontstaan met een nog veel grotere impact dan de financiële crisis van de afgelopen twee jaar.

Bij de overname van ABN AMRO had toenmalige minister van Financiën Wouter Bos beter anders kunnen handelen. Bos en de DNB kozen voor een afgifte van een verklaring van geen bezwaar voor de overname. Daarnaast is De Wit ook kritisch op de Tweede Kamer. De Kamer was niet actief en niet attent genoeg in de jaren voor de crisis en heeft een te kort aan expertise.

Het eerste deel van het onderzoek ging uit naar de oorzaken van de financiële crisis en naar de maatregelen die genomen kunnen worden om de problemen in het financiële stelsel op te lossen. Een meerderheid van de Tweede Kamer stelde vandaag dat het tweede deel van het onderzoek voortgezet zou moeten worden in een parlementaire enquête. Dat zou moeten gaan over de vraag hoe adequaat de maatregelen waren die het kabinet na september 2008 heeft genomen om de directe problemen in het Nederlandse financiële stelsel te bestrijden.

Bron: ANP