Suppletoire Begroting

Een suppletoire begroting is een voorstel om de lopende begroting te wijzigen. Een suppletoire begroting wordt ingediend als een wetsvoorstel. Daarom moet de suppletoire begroting ook alle procedures van een wetswijziging doorlopen voordat de wijziging van kracht gaat.

De suppletoire begrotingen worden minder uitputtend behandeld dan de 'gewone' begrotingen. In de Tweede Kamer worden net als bij de gewone begrotingen en de Miljoenennota wel schriftelijke, feitelijke vragen gesteld door de fractiewoordvoerders. Een begrotingsonderzoek blijft echter achterwege.

De suppletoire begrotingen worden vaak als hamerstuk afgedaan. Zeer weinig Kamerleden voeren gewoonlijk het woord tijdens suppletoire begrotingsdebatten.

Meestal wordt een suppletoire begroting ingediend bij de Voorjaarsnota en/of de Najaarsnota.


Meer over