Blanco Verslag

Als een Kamercommissie van de Tweede of Eerste Kamer geen vragen of opmerkingen heeft bij een wetsvoorstel en geen wijzigingen wil aanbrengen, brengt zij een blanco (eind)verslag uit. Het wetsvoorstel kan dan als hamerstuk in de plenaire vergadering worden afgehandeld.

Het blanco (eind)verslag is een van de verslagen die bij de schriftelijke voorbereiding van een wetsvoorstel in de Eerste en Tweede Kamer kunnen worden uitgebracht.


Meer over