Eurocommissaris voor Ontwikkelingssamenwerking

De eurocommissaris voor Ontwikkelingssamenwerking is Neven Mimica.

Deze eurocommissaris is verantwoordelijk voor het directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling. Dit dictoraat is een samenvoeging van de DG's Ontwikkeling en EuropeAid. Voorheen heette deze functie eurocommissaris voor Ontwikkeling.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris valt onder één van de projectteams die per beleidsthema in Commissie zijn ingericht. De werkzaamheden van de eurocommissarissen binnen die teams worden gecoördineerd door één van de vicevoorzitters van de Commissie.

Team (direct betrokken)

Team (indirect betrokken)