Directoraat-Generaal Ontwikkeling (per 3 januari 2011 samengevoegd)

Dit directoraat-generaal had de taak om de armoede in ontwikkelingslanden te verminderen en uiteindelijk uit te bannen. Ook stimuleerde het duurzame ontwikkeling, democratie, vrede en veiligheid. Het ontwikkelingsbeleid van de EU geeft uitdrukking aan de solidariteit van Europa met arme landen en belichaamt fundamentele waarden als democratie en mensenrechten.

Taken van dit DG waren onder meer:

  • het initiëren en formuleren van het beleid voor ontwikkelingssamenwerking
  • het coördineren van de betrekkingen van de EU met ontwikkelingslanden

Per 3 januari 2011 is het Directoraat-Generaal Ontwikkeling samengevoegd met het Directoraat-Generaal EuropeAid (AIDCO) onder de nieuwe naam Directoraat-Generaal EuropeAid Ontwikkeling en Samenwerking (DEVCO).