EU kondigt pakket van 140 miljoen euro aan in strijd tegen ebolavirus

EU kondigt pakket van 140 miljoen euro aan in strijd tegen ebolavirus
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 5 september 2014

EU kondigt pakket van 140 miljoen euro aan in strijd tegen ebolavirus

De Europese Commissie heeft vandaag aangekondigd 140 miljoen euro vrij te maken voor de landen die op dit moment worden getroffen door het ebolavirus in West-Afrika: Guinee, Sierra Leone, Liberia en Nigeria.

38 miljoen euro van dit nieuwe pakket is bestemd om deze regeringen, zowel tijdens de crisis als in de herstelfase, te helpen hun gezondheidsdiensten op te krikken (bijvoorbeeld door de behandelingscentra te versterken of de gezondheidswerkers te ondersteunen). Verder zal steun worden verleend op gebieden als voedselzekerheid, water en sanitaire voorzieningen, die van essentieel belang zijn voor de bescherming van de gezondheid van de bevolking.

Vandaag kondigde Europees commissaris voor Ontwikkeling Andris Piebalgs tijdens zijn officieel bezoek aan Benin de steun als volgt aan: " Deze ebolacrisis blijft bijzonder verontrustend, niet alleen wegens de onmiskenbare impact op de gezondheidsdiensten, maar ook wegens de ruimere problemen die deze ziekte voor de regio met zich brengt op het vlak van economische stabiliteit, voedselzekerheid, water en sanitaire voorzieningen. Met dit pakket maakt de EU duidelijk dat zij zich blijft inzetten voor een sterke, gecoördineerde, internationale aanpak en alles zal doen wat in haar mogelijkheden ligt om de regeringen in die getroffen landen te helpen op de gebieden waar dit het hardst nodig is.”

" De situatie wordt alsmaar slechter, ondanks de moedige inzet van humanitaire organisaties en ondanks een snelle en aanzienlijke steun van de internationale gemeenschap, waaronder de EU. We helpen het verschil te maken op het terrein, maar de behoeften zijn groter dan het vermogen van de internationale gemeenschap om te reageren. "Wij moeten onze inspanningen bundelen en adequaat luchtvervoer en medische uitrusting ter beschikking van onze partners stellen om deze bedreiging het hoofd te kunnen bieden," aldus Kristalina Georgieva, Europees commissaris voor Internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisisbestrijding.

Het totale pakket van 140 miljoen euro wordt als volgt verdeeld:

  • 38 miljoen euro ter versterking van de zorgstelsels, met name op het gebied van gezondheidszorg, voedselzekerheid, water en sanitaire voorzieningen;
  • 5 miljoen euro voor het opzetten van mobiele laboratoria die het virus moeten opsporen, en voor de opleiding van gezondheidswerkers (als onderdeel van het instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede);
  • 97,5 miljoen euro in het kader van begrotingssteunmaatregelen in Liberia en Sierra Leone om de capaciteit van de regeringen te versterken wat betreft de verlening van overheidsdiensten - met name de gezondheidszorg — en de macro-economische stabiliteit.

Achtergrond

Het toenemende aantal ebolagevallen in de getroffen West-Afrikaanse landen wijst onder meer op de ontoereikendheid van de huidige gezondheidsstelsels van die landen. Besmetting kan met adequate maatregelen en apparatuur worden bestreden, maar vergt ook actieve participatie van lokale en internationale partners. Maatregelen die deze landen zouden isoleren, zouden de situatie enkel verergeren.

Verscheidene Europese gespecialiseerde teams die deel uitmaken van het Europees project voor mobiele laboratoria voor gevaarlijke infectieziekten, zijn naar Guinee en Nigeria uitgestuurd (en volgende week komt een dergelijk team in Liberia aan). Zij beschikken over mobiele laboratoria om te helpen bij de diagnose van virale hemorragische koorts, de snelle analyse van stalen en de bevestiging van ziektegevallen.

De Europese Commissie heeft sinds maart 2014 haar reactie op de epidemie opgevoerd en heeft een bedrag van in totaal 11,9 miljoen euro aan humanitaire hulp toegezegd (met inbegrip van 8 miljoen euro afkomstig van de reeds genoemde 38 miljoen euro ter versterking van de gezondheidsstelsels). In de regio worden humanitaire deskundigen ingezet die de situatie opvolgen en contacten onderhouden met de partnerorganisaties en de lokale overheden.

Dit is de eerste uitbraak van het ebolavirus die in de regio is geregistreerd. Ebola is zeer besmettelijk en wordt van mens op mens overgedragen door contact met bloed en lichaamsvloeistoffen.

De Europese Commissie werkt ook nauw samen met de lidstaten van de EU in het kader van het Gezondheidsbeveiligingscomité om hen op de hoogte te houden van de recentste ontwikkelingen en om de maatregelen op elkaar af te stemmen. Het Gezondheidsbeveiligingscomité heeft een folder met reisadvies goedgekeurd, die in alle talen van de EU beschikbaar is.

Voor meer informatie

MEMO/14/520 : The EU's response to help fight the Ebola outbreak in West Africa

Website van DG Ontwikkeling en Samenwerking - EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_nl.htm

Website van Europees commissaris voor Ontwikkeling Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Humanitaire hulp en civiele bescherming van de Europese Commissie:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Website van commissaris Georgieva:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Website van DG Gezondheid en Consumenten van de Europese Commissie

http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/ebola/index_en.htm