Voorzitter Eerste Kamer: Verdrag Lissabon geeft Senaten meer invloed

donderdag 3 december 2009, 11:14
vergaderzaal eerste kamer

Den Haag (PDC) - Met het inwerking treden van het Verdrag van Lissabon wordt de Europese gemeenschap van 27 lidstaten efficiënter en meer democratisch dan ooit tevoren. Ook is zij beter voorbereid op de grote uitdagingen van deze tijd. Twee jaar nadat het Verdrag in Lissabon werd ondertekend kunnen regeringen, nationale parlementen, het Europees Parlement, de Europese Raad en Europese Commissie inhoud geven aan de verdieping van de Europese samenwerking.

Dit stelt de Voorzitter van de Eerste Kamer, de heer P.R.H.M. (René) van der Linden, in een verklaring die hij heeft uitgebracht ter gelegenheid van het inwerking treden van het Verdrag van Lissabon. Het verdrag, dat dinsdag in werking is getreden, kent nieuwe bevoegdheden toe aan de Eerste Kamer. Bij de opening van de plenaire zitting van de Eerste Kamer momoreerde Van der Linden in een korte toespraak het belang van het vandaag in werking getreden Verdrag van Lissabon voor Europa en voor Nederland.

Van der Linden bracht gisteren een bezoek aan Brussel. Het was  zijn eerste officiële buitenlandse bezoek sinds zijn aantreden, en tevens het eerste officiële bezoek ooit van een Voorzitter van de Eerste Kamer aan de Voorzitter van het Europees Parlement. De Kamervoorzitter sprak met de Voorzitter van het Europees Parlement, Jerzy Buzek, en met de Voorzitter van de Belgische Senaat, Armand de Decker. Verder sprak Van der Linden met leden van het Europees Parlement en de permanente vertegenwoordiger van de Nederlandse regering. Een belangrijk onderwerp van de gesprekken was de wijze waarop de Eerste Kamer haar nieuwe bevoegdheden effectief inhoud zal geven.

De Eerste Kamer der Staten-Generaal is van het begin betrokken geweest bij de uitwerking van de verdragsbepalingen, die een grotere rol toebedelen aan de nationale parlementen bij de ontwikkeling van Europees beleid. Leden van Nederlandse Senaat hebben zich eveneens ingezet voor de bevoegdheid van de Europese Raad om besluiten te nemen op basis van een gekwalificeerde meerderheid, en voor een slagvaardiger Europese Commissie. Ook heeft de Eerste Kamer zich sterk gemaakt voor een spoedige toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens (EVRM).

De Eerste Kamer is volgens Van der Linden geheel voorbereid op de nieuwe bevoegdheden die zij deelt met 40 parlementaire Kamers in de EU. Afgelopen zomer hebben alle fracties hun instemming gegeven aan de nieuwe Europese werkwijze van de Eerste Kamer. Die geeft aan de vaste Kamercommissies van de Senaat de verantwoordelijkheid om Europese wetgevingshandelingen al in een vroeg stadium te toetsen op subsidiariteit en op hun belang voor het Nederlands beleid. Deze toets vindt voortaan plaats onafhankelijk van de inbreng van de Nederlandse regering.

Volgens Kamervoorzitter Van der Linden zijn de nationale parlementen - zowel alle Eerste als Tweede Kamers - mede eigenaren van het Verdrag van Lissabon. Tegelijk zijn zij ook verantwoordelijk voor het behoeden van de democratische principes die in het Verdrag zijn verankerd. Dit schept volgens hem ook verplichtingen.

''Namens de Eerste Kamer spreek ik de wens uit dat alle Senaten in de Europese Unie en hun Leden voortvarend inhoud geven aan hun nieuw verworven invloed, en zo Europa dichter bij de burgers te brengen. Het is nu onze taak om het Verdrag van Lissabon tot een tastbare werkelijkheid te maken en de Europese Unie verder te transformeren naar een hechte gemeenschap van volkeren en staten'', aldus Van der Linden.

Bron:

ANP Pers Support