3 van de 14 ondervoorzitters van het Europees Parlement verkozen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 14 juli 2009, 19:57.

Na twee rondes zijn 3 van de 14 ondervoorzitters met een absolute meerderheid van de stemmen verkozen. De resultaten van de derde ronde, waarin een gewone meerderheid van de stemmen voldoende is om te worden verkozen, worden woensdagmorgen gepubliceerd. Eén van de 15 kandidaten voor het ondervoorzitterschap van het Europees Parlement is de Belgische Isabelle DURANT (GREENS/EFA, BE).

Na twee rondes is de rangorde van de verkozen ondervoorzitters als volgt (tussen haakjes het aantal stemmen dat iedere ondervoorzitter in de eerste ronde behaald heeft):

PITTELLA Giovanni (S&D, IT) (360)

KRATSA-TSAGAROPOULOU Rodi (EPP, EL) (355)

LAMBRINIDIS Stavros (S&D, EL) (348)

Er zijn nog 12 kandidaten voor de overige 11 posten. In de tweede ronde haalde geen van de kandidaten een absolute meerderheid (325) van de stemmen (tussen haakjes het aantal stemmen dat iedere kandidaat in de tweede ronde behaald heeft):

VIDAL-QUADRAS Alejo (EPP, ES) (303)

MARTÍNEZ MARTÍNEZ Miguel Ángel (S&D, ES) (292)

ROTH-BEHRENDT Dagmar (S&D, DE) (288)

ROUCEK Libor (S&D, CZ) 284 (276)

WALLIS Diana (ALDE, UK) (274)

ANGELILLI Roberta (EPP, IT) (266)

DURANT Isabelle (GREENS/EFA, BE) (259)

McMILLAN-SCOTT Edward (ECR, UK) (242)

SCHMITT Pál (EPP, HU) (239)

WIELAND Rainer (EPP, DE) (235)

KAMINSKI Michal Tomasz (ECR, PL) (175)

KOCH-MEHRIN Silvana (ALDE, DE) (141)

Ondervoorzitters kunnen de voorzitter vervangen bij de vervulling van zijn of haar taken, zoals het voorzitten van de plenaire vergadering (artikel 21). Ze maken ook deel uit van het Bureau, het orgaan verantwoordelijk voor alle financiële, organisatorische en administratieve aangelegenheden van het Parlement. Elke ondervoorzitter heeft een eigen portefeuille, zoals communicatiebeleid of verantwoordelijkheid voor de betrekkingen met de nationale parlementen.