Geen identiteitsbewijs? Machtig iemand anders!

dinsdag 2 juni 2009

Wie donderdag met een stempas wil stemmen maar geen identiteitsbewijs heeft kan toch  stemmen door iemand anders te machtigen. Dit zei staatssecretaris Bijleveld  vandaag in de Twede Kamer tijdens het wekelijks vragenuurtje.

De legitimatieplicht is een nieuwe wettelijke verplichting die een gevolg is van het experiment om kiezers binnen een gemeente te laten stemmen in een stembureau naar keuze. Veel gemeenten doen aan dat experiment mee. Maar er zijn, aldus de staatssecretaris, naar schatting 150.000 kiezers die geen geldig identiteitsbewijs hebben. Deze kiezers kunnen dus niet zelf stemmen. Toch kunnen zij iemand anders machtigen zijn of haar stem uit te brengen. In het stembureau hoeft een gemachtigde, die tegelijkertijd zijn eigen stem moet uitbrengen, alleen een identiteitsbewijs van hemzelf te laten zien en niet van de kiezer die hem machtigde.

bron: ANP