Grote verschillen in stemgedrag Nederlandse Europarlementariërs

dinsdag 7 april 2009, 13:45

Den Haag (PDC) - In het stemgedrag van Nederlandse Europarlementariërs bestaan grote verschillen en zij nemen niet vaak een 'nationaal standpunt' in. Deze opvallende conclusies kunnen getrokken worden uit een onderzoek dat het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) heeft gedaan naar het stemgedrag in de periode oktober 2007 tot oktober 2008. 

Het grootste verschil in stemgedrag bestaat tussen het CDA en de SP: de parlementsleden van die partijen zijn het bij minder dan de helft van de stemmingen (47,57 procent) met elkaar eens. Opvallend is verder dat de twee Nederlandse coalitiegenoten, CDA en Christenunie, in het Europees Parlement vaak juist een tegengestelde mening hebben, namelijk bij 69,2 procent van de stemmingen.

Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd aan de hand van de (bijna 1600) hoofdelijke stemmingen en een enquête onder alle 27 Nederlandse leden van het EP, is ook naar voren gekomen dat Nederlandse Europarlementariërs nooit een 'nationaal' standpunt innemen. Ze stemmen volgens de lijn of het gedachtegoed van de politieke partij die ze vertegenwoordigen.

Tevens rekent het onderzoek af met een hardnekkig vooroordeel dat parlementsleden vaak wegblijven bij stemmingen. De gemiddelde aanwezigheid ligt op 85 procent; dit percentage geldt voor zowel de leden van grote als kleine partijen.

De Nederlandse Europarlementariërs antwoordden unaniem dat ze altijd proberen om bij stemmingen aanwezig te zijn. Die zijn immers het moment bij uitstek waarop het parlement zich kan uitspreken. Soms geeft men echter voorrang aan een bijeenkomt in Nederland waar veel mensen over de Europese Unie en het parlementswerk geïnformeerd kunnen worden.

Paul van Buitenen vormt hierop een uitzondering. Bekend geworden als klokkenluider, ziet hij zijn belangrijkste taak in het onthullen en bestrijden van misstanden, en niet zozeer in het uitbrengen van een stem.

De meeste parlementariërs vinden gemeenschappelijk stemgedrag binnen de eigen fractie belangrijk. Er worden ook afspraken gemaakt om dit af te dwingen. Alleen Groenlinks geeft aan dat er geen fractiediscipline is, hoewel men natuurlijk probeert om zoveel mogelijk hetzelfde te stemmen.

Bron: Persbericht Instituut voor Publiek en Politiek