Eerste Kamer ontstemd over voldongen feit

woensdag 19 maart 2008, 8:55

De Eerste Kamer heeft de ministers Donner en Klink tijdens een interpellatie ter verantwoording geroepen vanwege het opzeggen van een verdrag, nog voordat de Eerste Kamer een goedkeuringswet daarover had kunnen behandelen. De interpellatie werd namens de gehele Kamer (uitgezonderd de VVD) gehouden door de leden Van Driel (PvdA) en Slagter-Roukema (SP). De ministers boden de Kamer hun excuses aan en beloofden dat dit in de toekomst niet meer zal voorkomen.

Het gaat om opzegging van een deel van een Europees verdrag over sociale zekerheid. De regering wil een deel van dit verdrag (de Europese Code) vervangen, omdat een eigenbijdrageregeling voor ziekenhuiszorg bij arbeidsongeval of beroepsziekte volgens het bestaande verdrag niet was toegestaan. Een nieuw verdrag maakt dit wel mogelijk. De handelwijze van de regering is overigens niet strijdig met de Grondwet. De regering kan een verdrag opzeggen, ook zonder dat de goedkeuringswet al is afgehandeld. Er zal in de Eerste Kamer nog wel een behandeling plaatsvinden van de goedkeuringswet.

De Eerste Kamer heeft via haar voorzitter ook aan de Tweede Kamer laten blijken ontstemd te zijn over de gang van zaken. De Tweede Kamer nam het wetsvoorstel tot goedkeuring van het verdrag pas op 12 maart aan, terwijl 16 maart de uiterste datum was waarop het verdrag kon worden opgezegd.

bron: www.eerstekamer.nl