Kamervoorzitter: 'kleine onderwerpen' liever in de commissies

woensdag 23 januari 2008, 9:04

Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet vindt dat de plenaire vergaderingen van de Kamer niet te veel belast moeten worden met spoeddebatten over 'kleinere' onderwerpen. Die kunnen volgens haar beter in commissievergaderingen (in zogenaamde algemene overleggen) worden besproken. De Kamervoorzitter zei dat tijdens een bijeenkomst met de parlementaire pers, waarin de jaarcijfers werden gepresenteerd.

Het verminderen van het aantal spoeddebatten ontlast de plenaire vergadering, waardoor extreem late of erg lange vergaderingen worden voorkomen. Bovendien kan dan het tijdschema beter worden gehandhaafd, waardoor pers en publiek niet voor verrassingen komen te staan.

De jaarcijfers laten een verder toenemend aantal schriftelijke vragen zien. Er werden in 2007 ruim 2500 vragen gesteld. Dat is een record. In 2004 en 2005 lag het aantal nog rond de 2000. De meeste vragen werden gesteld door Marianne Thieme van de PvdD. Zij stelde 145 vragen. Ook de PVV'ers Agema, De Roon en Wilders zitten in de top. Van alle fracties stelde de SP de meeste vragen (668), gevolgd door de PVV (467).

In 2007 werd een recordaantal moties ingediend (1968), waarvan er 601 werden aangenomen. Het aantal moties ligt ruim 500 hoger dan in de vergelijkbare jaren 2004 en 2005 (2006 was als verkiezingsjaar enigszins bijzonder). In 2007 zijn 43 spoeddebatten gehouden (in 2006 waren dat er 29) en 4 interpellaties (in 2006 vijf). Er is over 506 onderwerpen gedebatteerd, waaronder 200 wetsvoorstellen en 225 verslagen van algemene overleggen.

Zowel het aantal demonstraties als aantal aangeboden petities toont een stijgende lijn. Het aantal bezoekers aan de Tweede Kamer ligt al enige jaren rond de 100.000.

bronnen: voorlichting Tweede Kamer en PDC


meer over