Kiesraad: wellicht kiesrecht ontnemen na fraude

woensdag 24 oktober 2007, 12:32

Bekeken zou moeten worden of iemand die volmachten heeft geronseld of die zich aan andere vormen van kiesrechtfraude heeft schuldig gemaakt, het kiesrecht zou moeten verliezen. Dat stelt de Kiesraad voor aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. De raad vindt ook dat een gekozene die blijkt te hebben gefraudeerd, zijn zetel dient te verliezen. Voor deze maatregelen is wel onder meer grondwetsherziening nodig.

Er zijn overigens geen signalen dat omkoping of het ronselen van volmachten op grote schaal plaatsvindt, maar de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken zou wel de regels moeten aanscherpen. Vooralsnog gaat het daarbij onder meer om het eisen van legitimatie en registratie van het aantal volmachten.

bron: www.kiesraad.nl