Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitslag

D66 haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 193.232 (2,0%) van de 9.838.683 uitgebrachte stemmen. De partij haalde hiermee 3 zetels, waarvan 1 restzetel.

Om de voorkeursdrempel te halen waren 16.397 stemmen (25% van de kiesdeler) nodig. Hieraan voldeden:

 

Fatma Koser Kaya stond als nummer 6 op de kandidatenlijst van haar partij, maar haalde zoveel voorkeursstemmen dat zij in plaats van Bert Bakker, de nummer 3 op de lijst, in de Kamer kwam.

2.

Verkiezingsprogramma 2006

D66 ging de verkiezingen in met het programma 'Het gaat om mensen' dat zich vooral richtte op een open samenleving.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 waren:

Sociaal- en financieel-economisch beleid

 • AOW-leeftijd vanaf 67 jaar
 • verlaging van de inkomstenbelasting met 2 procent
 • beperking duur van de WW-uitkering.

Zorg

 • afschaffing van de bedenktijd bij abortus
 • bevordering van de positie van ouderen die langer thuis willen blijven wonen
 • uitbreiding van vrij verkrijgbare geneesmiddelen
 • euthanasie behouden als keuzemogelijkheid
 • introductie van zorgvoorzieningen in wijkcentra.

Veiligheid

 • geen minimumstraffen, maar straffen op op basis van de daad, persoon en omstandigheden
 • afschaffing prestatiecontracten bij de politie
 • afschaffing van de identificatieplicht
 • verhuisgebod voor zedendelinquenten.

Onderwijs

 • herinvoering van de MAVO
 • bestrijden van spijbelen door huisbezoeken aan spijbelaars
 • betere doorstroommogelijkheden tussen MAVO/VMBO en VWO en tussen MBO en Universiteit
 • meer geld voor studenten van hoger en universitair onderwijs
 • afschaffing van numerus fixus bij medische opleidingen
 • 10 procent salarisverhoging voor leraren.

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • vroegschoolse educatie voor kinderen vanaf twee jaar met een taalachterstand
 • automatische Nederlandschap voor kinderen waarvan de ouders 5 jaar of langer in Nederland wonen
 • stimulatie van arbeidsmigratie binnen de EU
 • invoering Greencard-systeem.

Overig

 • vervanging van provincies door landsdelen
 • rookverbod in horecagelegenheden
 • invoering van een correctief referendum
 • afschaffing van het huidig commissiesysteem van de Tweede Kamer
 • afschaffing van de Eerste Kamer.

Letterlijke tekst

3.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.


Meer over