Regeerakkoord 2007

'Samen werken, samen leven' is het motto van het kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie, het kabinet-Balkenende IV. De doelstellingen en afspraken van dat kabinet zijn vastgelegd in een 54-pagina tellend regeerakkoord, waarover op 7 februari 2007 overeenstemming werd bereikt. Centraal stond het werken aan groei, duurzaamheid, respect en solidariteit.

Letterlijke tekst (PDF)


Meer over