Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Sociaaleconomisch

 • Investeren in probleemwijken.
 • Het basispakket verruimen met de pil en jaarlijkse periodieke tandartscontrole voor volwassenen.
 • Meer bouwen zodat er meer ruimte ontstaat op de woningmarkt.
 • Verplichte maatschappelijke stage voor jongeren.
 • Introductie inkomensafhankelijk kindgebonden budget.

2.

Onderwijs

 • Verplichte maatschappelijke stage voor jongeren.
 • Vooropstellen leren van de Nederlandse taal voor immigranten.

3.

Sociaal-cultureel

 • Herzien en stroomlijnen Vreemdelingenwet.
 • Mogelijkheden tot abortus niet inperken, wel inzetten op voorlichting en het bieden van alternatieven zoals adoptie.
 • De horeca moet rookvrij.

4.

Veiligheid, defensie en buitenlandse zaken

 • Voorlopig geen nieuwe uitbreiding van de Europese Unie.
 • Nieuw veiligheidsprogramma met als doelstelling 25% minder criminaliteit in 2008-2010 ten opzichte van 2003.

5.

Klimaat en milieu

 • Nederland moet koploper worden in Europa qua duurzame en efficiënte energievoorziening met 20% duurzame energie in 2020.
 • Geen nieuwe kerncentrales maar Borssele moet open blijven.

6.

Bestuurlijke vernieuwing

 • Bestuurlijke herinrichting Nederlandse Antillen.
 • Meer decentralisatie van taken en bevoegdheden naar en zelfstandigheid van provincies en gemeenten.

7.

Letterlijke tekst (PDF)


Meer over