Commissievergaderingen Eerste Kamer

Tijdens commissievergaderingen komen Eerste Kamerleden in kleinere groepen (commissies) bijeen. De voornaamste taak is de voorbereiding van debatten over wetsvoorstellen. Dat gebeurt inhoudelijk grotendeels schriftelijk, waarbij namens de fracties schriftelijk inbreng wordt geleverd voor een verslag. Commissievergaderingen vinden normaal plaats op dinsdagen.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Werkwijze

Van groot belang is verder de bespreking van procedurele kwesties rond de behandeling van wetsvoorstellen. Het gaat dan onder andere om de duur en omvang van de schriftelijke voorbereiding, en de bepaling van het tijdstip waarop de plenaire behandeling plaatsvindt.

Andere onderwerpen die in commissievergaderingen aan de orde kunnen komen, zijn beleidsnotities. Ook worden soms kennismakingsgesprekken met bewindslieden of vindt sporadisch mondeling overleg plaats. Soms worden organisaties of personen door een commissie uitgenodigd voor een gesprek (hoorzitting).

2.

Toegankelijkheid

Commissievergaderingen in de Eerste Kamer zijn toegankelijk voor publiek en te volgen via een livestream op de webstie van de senaat.


Meer over