LTO Nederland (LTO)

 
lto.png

Deze organisatie behartigt de belangen van agrarische ondernemers en maakt zich als werkgeversorganisatie sterk voor hun economische en maatschappelijke positie. Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Nederland voert landelijke projecten uit ten behoeve van de agrarische sector. Via deze projecten wil LTO kwaliteitsverbetering en vernieuwingen in de sector stimuleren.

LTO is opgericht in 1995. De organisatie is een samenwerkingverband van LLTB, LTO Noord en ZLTO, en vertegenwoordigt zo'n 35.000 boeren en tuinders. Vanuit deze drie regionale organisaties wordt nauw samengewerkt op actuele thema's voor de ondernemers in de land- en tuinbouw. De organisatie probeert door middel van pro-actieve en effectieve belangenbehartiging lokaal, regionaal en nationaal beleid dusdanig te beïnvloeden, dat er voldoende mogelijkheden blijven voor agrarische ondernemers om zich te kunnen ontwikkelen.

Daarnaast behartigen LTO-vertegenwoordigers de Nederlandse agrarische belangen op internationaal niveau door te lobbyen in het Europees Parlement en in WTO-verband. Op Europees niveau gebeurt dat onder andere door middel van COPA-COGECA, de koepelorganisatie voor agrarische belangenbehartigers in Europese landen.