Minister Nicolaï stelt adviescommissie inrichting verkiezingsproces in

maandag 22 januari 2007, 16:22

Vorige week is de adviescommissie inrichting verkiezingsproces aan het werk gegaan. De commissie is door minister Nicolaï van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties ingesteld. Voorzitter is, zoals al bekend was, minister van Staat Korthals Altes. De overige commissieleden zijn

  • prof. mr. J.M. Barendrecht, hoogleraar privaatrecht Universiteit van Tilburg
  • mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, burgemeester van de gemeente Hof van Twente
  • prof. dr B.K.F. Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en aan Technische Universiteit van Eindhoven
  • mr. drs. J.C. de Jager, lid Innovatieplatform en algemeen directeur ISM eCompany te Rotterdam;
  • M.J.C. van der Wel MBA, Business Development EMEA Manager (Fox-IT) in Delft.

De commissie moet het verkiezingsproces in beeld brengen en voorstellen doen om dat te verbeteren. Uitgangspunten daarbij zijn 'vrije, betrouwbare, voor ieder op gelijke wijze toegankelijke, praktisch uitvoerbare, transparante en controleerbare verkiezingen'. Het stemgeheim moet daarbij gegarandeerd zijn.

Het is zeker ook de bedoeling dat de commissies de risico's verbonden aan het gebruik van de huidige stemmachines, het elektronisch stemmen en het stemmen met potlood in beeld brengt De commissie brengt voor 1 oktober 2007 een advies uit.

bron: persbericht ministerie BZK dd. 19 januari 2007


meer over

verwant nieuws