Drs. M.C. (Marianne) Langkamp

foto Drs. M.C. (Marianne) Langkamp

SP-Tweede Kamerlid in de periode 2006-2010. Slaviste. Werd direct nadat zij partijlid was geworden afdelingsvoorzitter in Groningen. Was medewerker en coördinator van de SP-Tweede Kamerfractie en gemeenteraadslid in Groningen. Als Tweede Kamerlid was zij belast met de organisatie van de SP-fractie en hield zij zich bezig met het jeugdbeleid (kinderombudsman, speelruimte, kindgebonden budget). Was tevens lid van de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning jeugdzorg. Zette zich met name in voor het terugdringen van de wachtlijsten in de jeugdzorg.

SP
in de periode 2006-2010: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Marianne Cornelia (Marianne)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Enschede, 27 januari 1971

3.

Partij/stroming

partij(en)
SP (Socialistische Partij), vanaf 1996

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 17 juni 2010
  • coördinator van het Sociaal Team Bodegraven-Reeuwijk, GGDHM, regio Midden-Holland, vanaf januari 2015
  • teammanager jeugd en maatschappelijke ondersteuning, Gemeente Den Haag, vanaf juni 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige
  • lid bestuur Stichting Stage-Coach

afgeleide functies, presidia etc.
lid werkgroep jeugdzorg uit de algemene commissie voor Jeugd en Gezin (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 december 2009 tot mei 2010

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Werd in 2007 medeverdedigster van een in 2003 door haar fractiegenote Kant ingediend initiatiefwetsvoorstel over aanleg en behoud van buitenspeelruimte voor kinderen (28.996)

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Was in Groningen actief bij de SP-Hulpdienst
  • Was betrokken bij het ontwerpen van een SP-initiatiefvoorstel over speelruimte voor kinderen en werd in 2007 naast indiener Agnes Kant verdediger van dit voorstel

verkiezingen
  • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1998 nummer 6 op de kandidatenlijst van de SP
  • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2002 nummer 15 op de kandidatenlijst van de SP
  • Stond bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 op de 32e (onverkiesbare) plaats

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.