Supersnelle Zuiderzeespoorlijn definitief van de baan

donderdag 13 april 2006, 15:32

De supersnelle Zuiderzeelijn tussen Amsterdam/Schiphol door de polders naar Groningen komt er niet. Het kabinet heeft dit besloten omdat nut en noodzaak van de spoorlijn niet zijn aangetoond. Het Critical Review Team (CRT), dat minister Peijs had ingesteld naar aanleiding van de bevindingen van het parlementair onderzoek naar infrastructutele projecten, ondersteunt het besluit van het kabinet. Volgens het CRT getuigd de afwijzing: 'van doortastendheid om aan de hand van een hernieuwde aanpak politieke toezeggingen uit het verleden te heroverwegen'.

De Zuiderzeelijn, die de vorm zou krijgen van een supersnelle magneettrein, stond sinds de steeds duurder wordende Betuwelijn en Hoge Snelheidslijn Zuid onder druk. Die druk werd nog versterkt toen uit het parlementair onderzoek naar infrastructurele projecten bleek dat de besluitvorming van deze twee laatste nieuwe spoorlijnen niet altijd even helder was verlopen. Minister Peijs zegde toen een grondig onderzoek naar nut en noodzaak toe, wat gevolgd zou worden door het door haar ingestelde CRT.

Het kabinet wil wel de doelstellingen die met de Zuiderzeelijn waren beoogd wel bereiken, zoals een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer van de Noordelijke Randstad en een economische versterking van het Noorden. Met de desbetreffende regio's zal worden gesproken hoe dat bereikt kan worden.

bron: persbericht ministerraad


verwant nieuws

meer over