Peijs: besluit Zuiderzeelijn nemen na onderzoek over nut en noodzaak

donderdag 9 juni 2005, 9:12
 drs. K.M.H. Peijs vergrootglas

Minister Peijs houdt vast aan een breed onderzoek naar nut en noodzaak van een snelle Zuiderzeelijn tussen de Randstad en Groningen via Lelystad, Emmeloord, Heerenveen en Drachten. Daarbij zal ook gekeken worden naar een variant waarbij gebruik gemaakt wordt van 'bestaand spoor' en de Hanzelijn tussen Lelystad en Groningen. Begin volgend jaar zou dan duidelijk moeten zijn of en hoe een snelle spoorlijn naar Groningen vorm zou moeten krijgen. Dit beloofde Peijs gisteren bij de voortzetting van het Kamerdebat over het Parlementair onderzoek Infrastructuurprojecten.

De minister kwam daarbij niet tegemoet aan het verlangen van de meerderheid van de Tweede Kamer de supersnelle Zuiderzeelijn als een gepasseerd station te beschouwen en om alleen maar op de Hanzelijn te focussen. Zij vond dat daarmee onrecht zou worden gedaan aan het onderzoek van de tijdelijke commissie Infrastructuur.

Deze commissie was tot de conclusie gekomen dat bij vorige trajecten, zoals de Betuweroute en de HSL-Zuid, een noodzakelijke inhoudelijke discussie achterwege was gebleven. 'In het kader van wat we nu gaan doen, vallen onmogelijke trajecten binnen de kortste keren af', aldus de minister, doelend op de in het onderzoek te betrekken speciaal aan te leggen magneettrein of HSL-lijn.

De Tweede Kamer was in tweede termijn vol lof over het antwoord van de minister. Minister Peijs had bovendien haar spijt betuigd over de fouten die voorgaande kabinetten en haar ministerie in het verleden hadden gemaakt: 'deze fouten zijn niet meer goed te praten en zouden met de kennis van vandaag niet zijn gemaakt'. Op haar departement heeft volgens de minister inmiddels een omslag plaatsgevonden. Het zal meer oplossingsgericht en meer als opdrachtgever op gaan treden, en zijn kennis met marktpartijen delen.

bron: Het Financieele Dagblad, 9 juni 2005


verwant nieuws

meer over