Minister Peijs stelt Critical Review Team Zuiderzeelijn in

vrijdag 21 oktober 2005, 10:07

Een Critical Review Team (CRT) gaat de inhoud en het proces van de besluitvorming over de Zuiderzeelijn beoordelen. De Zuiderzeelijn zou een spoorverbinding door de polders tussen de Randstad en Noord-Nederland moeten worden. Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) heeft de Tweede Kamer eergisteren per brief op de hoogte gesteld van de instelling van het CRT.

De Zuiderzeelijn is het eerste grote project waarover wordt besloten sinds het eindrapport van de tijdelijke commissie Infrastructuurprojecten (TCI). Naar aanleiding van het onderzoek van deze Tweede-Kamercommissie is een toetsingskader opgesteld waaraan de besluitvorming over grote projecten moet voldoen. Het is de bedoeling dat het CRT gaat bewaken of het voortraject van de besluitvorming (voor de zomer van 2006) in overeenstemming is met het toetsingskader.

Daarnaast wil het kabinet dat het CRT met zijn kritische inbreng de kwaliteit van de nieuwe besluitvormingsmethode versterkt. In de nieuwe methode staat een zogenaamde 'Structuurvisie' centraal. Begin oktober is de maatschappelijke nut- en noodzaakdiscussie reeds van start gegaan.

Mr. E. Kist is benoemd tot voorzitter van het CRT. De heer Kist is oud-voorzitter van de Raad van bestuur van de ING Groep. Enkele andere TCR-leden zijn Gerd Leers en professor Heertje.

bron: website ministerie van Verkeer en Waterstaat


Verwant nieuws

Meer over