LIFE+

Met dank overgenomen van EU monitor.

Het LIFE+ programma was een subsidie van de Europese Unie voor de bescherming van het milieu. Het liep van 2007 tot 2013. De voorganger van LIFE+ was het LIFE III programma.

LIFE+ is in 2014 opgevolgd door het programma Life.

Meer informatie