Handelingen

Alles wat tijdens de openbare vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer wordt gezegd, wordt vrijwel woordelijk in boekvorm en digitaal vastgelegd. Dit gebeurt door stenografen. De verslagen die daardoor ontstaan, worden gebundeld in boekjes, die de Handelingen heten. De Handelingen worden geredigeerd door de Dienst Verslag en Redactie (voorheen Stenografische Dienst) van de Staten-Generaal.

Tot enige jaren geleden notuleerden stenografen alles wat in de vergaderingen werd gezegd. Zij werkten de in steno (verkort schrift) geschreven tekst daarna uit. Tegenwoordig wordt alles op band opgenomen en is kennis van stenografie niet meer nodig voor de notulisten. Op laptops worden aantekeningen gemaakt; doorgegeven correcties worden digitaal verwerkt. De stenogrammen verschijnen enkele uren na de vergadering op internet. Zij vormen de basis voor de Handelingen.

In de Handelingen is verder te vinden wie er aanwezig waren bij de vergadering, wie een bericht van verhindering hadden doorgegeven, welke stukken en brieven er zijn ingekomen en hoe er gestemd is.

De Handelingen verschijnen voor elke Kamer afzonderlijk in dagafleveringen. Iedereen kan zich daarop abonneren. Alle Handelingen en kamerstukken zijn digitaal beschikbaar.


Meer over