Kamerstukken

De meeste officiële documenten in het parlement worden gepubliceerd. Zo worden er woordelijke verslagen gemaakt van de plenaire vergaderingen van beide Kamers. Dit worden handelingen genoemd. Agendastukken worden als bijlage bij de handelingen gevoegd. Dit zijn wetsvoorstellen, toelichtingen bij wetsvoorstellen, amendementen, nota's, notities, verslagen van commissievergaderingen, moties, brieven van de regering, begrotingsvoorstellen, rapporten etc. Ze zijn tevens digitaal beschikbaar.

Kamerstukken krijgen een dossiernummer (ook vetnummer genoemd). Dit is een vijfcijferig nummer, bijvoorbeeld 36 501. Daarnaast krijgen in de Tweede Kamer de stukken binnen een dossier een ondernummer, bijvoorbeeld 36.501, nr. 4. In de Eerste Kamer wordt hetzelfde dossiernummer gebruikt, maar in plaats van een ondernummer krijgen stukken van hetzelfde dossier een letter (bijvoorbeeld 35.673 EK B).

Begrotingsvoorstellen krijgen alle per jaar hetzelfde vetnummer, gevolgd door een Romeins cijfer (ieder ministerie heeft een eigen Romeins nummer. Voor Buitenlandse Zaken is dat bijvoorbeeld V en voor Verkeer en Waterstaat XII).

Voorbeelden

Begroting voor Economische Zaken en Klimaat voor 2024: 36.410 XIII

Begroting voor Justitie en Veiligheid voor 2024: 36.410 VI

Begroting voor Buitenlandse Zaken voor 2024: 36.410 V

Begrotingen voor Fondsen, zoals het Gemeentefonds en het Dierenwelzijnsfonds krijgen een hoofdletter (bijvoorbeeld 36 410 B).


Meer over