Home > Eerste Kamer > Rechten en taken Eerste Kamer > Controle Eerste Kamer

Controle Eerste Kamer

Eerste Kamerleden hebben net als hun collega's in de Tweede Kamer recht op inlichtingen. Kamerleden kunnen daarnaast vragen stellen bij de behandeling van wetsvoorstellen en tijdens debatten over begrotingen. Verder zijn in het reglement van orde van de Eerste Kamer bepalingen opgenomen over het vragenrecht en het recht van interpellatie. Bovendien heeft de Eerste Kamer ook het recht van enquête, hoewel dat in de praktijk nog nooit is ingezet.

Van het vragenrecht en recht van interpellatie wordt veel minder gebruikgemaakt dan in de Tweede Kamer. Per jaar worden circa 25 a 30 vragen gesteld en gemiddeld zijn er slechts twee a drie interpellaties per vierjarige periode. Van het enquêterecht is nog nooit gebruikgemaakt, maar wel besloot de Kamer in 2011 voor het eerst een parlementair onderzoek in te stellen.

Het beperkte gebruik van de controlerechten is terug te voeren op het politieke primaat van de Tweede Kamer. Het vragenrecht richt zich bovendien vooral op zaken, die nog niet door de Tweede Kamer aan de orde zijn gesteld, en op onderwerpen die specifiek met de behandeling van voorstellen in de Eerste Kamer samenhangen. Zo wordt soms gevraagd hoe het staat met de uitvoering van toezeggingen aan de Eerste Kamer.

Inlichtingenrecht

Het inlichtingenrecht kent verschillende vormen:

Andere vormen van controle


meer over