Directoraat-Generaal Intern Beleid van de Unie [IPOL]

Het directoraat-generaal Intern Beleid van de Unie organiseert de werkzaamheden van de parlementaire commissies van het Europees Parlement op het gebied van het intern beleid en draagt bij aan de wetgevende en controlebevoegdheden van het Europees Parlement.

Belangrijkste taken:

  • het waarborgen van de goede werking van de wetgevende en niet-wetgevende activiteiten van de parlementaire commissies op het gebied van intern beleid, met name door een secretariaat voor vaste en tijdelijke commissies
  • coördinatie van de wetgevende activiteiten van het Parlement, hoofdzakelijk via de Conferentie van commissievoorzitters
  • ondersteuning van de leden van de commissies, met name de commissievoorzitters en rapporteurs, bij de uitoefening van hun taken
  • de commissies, andere parlementaire organen en het kabinet van de Voorzitter voorzien van briefings, achtergrondnota's en langetermijnstudies over alle aspecten van de activiteiten van het Parlement op het gebied van intern beleid
  • de commissies helpen bij het opstellen van hun werkprogramma's in nauwe samenwerking met de Commissie en de Raad
  • bevordering en coördinatie van alle activiteiten in verband met beter wetgeven in het Parlement