Balkenende: kloof burger-overheid kleiner dan ooit

vrijdag 17 februari 2006, 10:01

Volgens premier Balkenende is de kloof tussen de burger en de overheid een stuk kleiner dan vaak beweerd wordt. De overheid luistert de laatste tijd steeds vaker naar wat de burger vindt. Maar het is volgens de minister-president onmogelijk iedereen tevreden te stellen.

Balkenende zei dit gisteren op het Festival der Bestuurskunde in Amsterdam. De premier meent dat burgers meer dan ooit bij de politieke besluitvorming worden betrokken via inspraak, referenda, enquêtes en peilingen. Dit neemt niet weg dat burgers het idee hebben dat de overheid daar niets mee doet, aldus Balkenende. Daarom moeten bestuurders volgens hembeter voor het voetlicht brengen welke belangen gediend zijn met de genomen besluiten.

Opmerkelijk is dat de minister van Bestuurlijke Vernieuwing Pechtold op hetzelfde moment ook in Amsterdam pleitte voor een urgente aanpak van de kloof tussen kiezers en gekozenen. Hij sprak de vrees uit dat er weer een revolte komt. Maar, anders dan na Fortuyn 'dit keer een grotere, die het land onbestuurbaar maakt'.

Pechtold hield een pleidooi voor het referendum, de gekozen burgemeester en een kiesstelsel dat Kamerleden zichtbaarder maakt. Op de vraag uit de zaal waarom deze niet worden ingevoerd, antwoordde de minister dat de Grondwet snelle wijzigingen onmogelijk maakt, het politiek systeem zichzelf moeilijk hervormt en het CDA tegen het referendum is.

bron: de Volkskrant, 17 februari 2006