Kiezers kunnen voortaan een onderwerp op de Kameragenda zetten

woensdag 8 februari 2006, 8:33

Een kiezer kan met ondersteuning van 40.000 handtekeningen voortaan een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer laten plaatsen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel daartoe van het Presidium van de Kamer. Van de elf fracties in de Kamer stemden alleen die van CDA en VVD (Kamervoorzitter Weisglas uitgezonderd) tegen.

Een voldoende ondersteund burgerinitiatief wordt in handen gesteld van de commissie voor de verzoekschriften uit de Tweede Kamer, die een voorstel doet over de verdere afhandeling ervan. Er kan worden besloten een burgerinitiatief niet in behandeling te nemen, bijvoorbeeld als het onderwerp in de twee voorafgaande jaren al aan de orde is geweest in het parlement.

Doel van de vernieuwing is verkleining van de afstand tussen burger en politiek en het verbeteren van de relatie tussen kiezers en gekozenen. De linkse oppositie had de drempel lager willen leggen (15.000 handtekeningen) en de leeftijdsgrens op 16 in plaats van 18 jaar willen stellen, maar een Kamermeerderheid wees dat af.

bron: PDC


verwant nieuws