Samenstelling tijdelijke commissie vermeende CIA-detentiecentra in Europa

donderdag 19 januari 2006

Justitie en binnenlandse zaken - 19-01-2006 - 01:01

Het Parlement stemt over de samenstelling van de tijdelijke commissie die onderzoek gaat doen naar het vermeend gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en de illegale detentie van gevangenen.

De volgende Vlaamse en Nederlandse leden zullen deel uitmaken van de commissie.

Frieda BREPOELS (EVP-ED, BE)

Kathalijne BUITENWEG (GROENEN/EVA, NL)

Philip CLAEYS (NI, BE)

Camiel EURLINGS (EVP-ED, NL)

Sophie IN 'T VELD (ALDE/ADLE, NL)

Jan Marinus WIERSMA (PES, NL)

De volgende leden zullen als plaatsvervangers fungeren (voor zover nu reeds bekend):

Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT (ALDE/ADLE, NL)

Edith MASTENBROEK (PES, NL)

Erik MEIJER (EVL/NGL, NL)

 

REF.: 20060119IPR04535