Drs. J.M. (Jan Marinus) Wiersma

Foto Drs. J.M. (Jan Marinus) Wiersma

Jan Marinus Wiersma (1951) was in 1994-2009 lid van het Europees Parlement voor de PvdA. De heer Wiersma was voorheen twaalf jaar internationaal secretaris van de PvdA. In het Europees Parlement hield hij zich vooral bezig met internationale betrekkingen en het internationale veiligheidsbeleid. Speelde een belangrijke rol als rapporteur voor de toelating van Slowakije tot de Europese Unie. Na zijn politieke loopbaan is Wiersma actief als onderzoeker.

PvdA
in de periode 1994-2009: lid Europees Parlement

Voornamen (roepnaam)

Jan Marinus (Jan Marinus)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Groningen, 26 augustus 1951

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

fractie Europees Parlement
Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten, 1978

Hoofdfuncties/beroepen

 • medewerker Tweede Kamerfractie PvdA (Defensie, Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, campagne-ondersteuning), van 1978 tot 1987
 • internationaal secretaris PvdA, van 1987 tot 1999
 • lid Europees Parlement, van 19 juli 1994 tot 14 juli 2009
 • onderzoeker, Wiardi Beckman Stichting, vanaf september 2010
 • senior gastonderzoeker, Clingendael, vanaf mei 2011

Activiteiten

opvallend stemgedrag
 • Stemde in 2008 als enige van de PvdA-delegatie in het Europees Parlement tegen een ontwerp-resolutie over een gemeenschappelijk beleid tegen illegalen. De overige fractieleden onthielden zich van stemming.

op het gebied van de EU
 • Diende in maart 1995 een verslag in over de non-proliferatie van kernwapens (Conferentie van New York 1995).
 • Diende in april 1995 een verslag in over uitbreiding van het Phare-programma voor financiële steun aan projecten in Kroatië.
 • Diende in oktober 1995 een verslag in over de interim-overeenkomst voor een partnerschap tussen de Europese Gemeenschap en Moldavië.
 • Diende in januari 1996 een verslag in over uitbreiding van de macrofinanciële hulp aan Moldavië.
 • Diende in juni 1997 een verslag in over de uitvoering van het Phare-programma in 1994 en 1995 voor financiële steun aan projecten in Midden- en Oost-Europa.
 • Diende in december 1997 een verslag in over het sluiten van een interim-handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Oezbekistan.
 • Diende in december 1998 een verslag in over het toetredingsverzoek van Slowakije tot de Europese Unie.
 • Rapporteerde in oktober 2000, september 2001 over de voortgang die Slowakije boekte in het doorvoeren van Europese regelgeving met het oog op toetreding tot de Europese Unie (niet-wetgevende raadplegingsprocedure).
 • Rapporteerde in november 2002 positief over toelating van Slowakije tot de Europese Unie (initiatief-procedure). Constateerde achterstanden bij hervorming van de rechterlijke macht, de administratieve capaciteit en de corruptiebestrijding. De situatie van de Roma-zigeuners bleef zorgen baren.
 • Diende in april 2003 een verslag in, op basis waarvan het Europees Parlement instemde met de toetreding van Slowakije tot de Europese Unie (wetgevende raadplegingsprocedure).
 • Diende in november 2004 een (aangenomen) ontwerpresolutie in over de militaire EU-operatie "Althea" in Bosnië en Herzegovina. Uitte hierin tevredenheid over de nieuwe EU-politiek ten aanzien van Bosnië (politiemissie, militaire stabilisatiemacht) maar betreurde dat het Europees Parlement hierin niet wordt geraadpleegd.

Wetenswaardigheden

woonplaats
Leiden

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "Spionage In Het Hoogste Echelon - het ware verhaal over Echelon en wereldwijd afluisteren" (co-auteur boek, oktober 2001)
 • "Brussel - Warschau - Kiev. Op zoek naar de grenzen van de Europese Unie" (boek, december 2000, samen met Joost Lagendijk)
 • "Na Mars komt Venus. Een Europees antwoord op Bush" (boek, mei 2004, samen met Joost Lagendijk)
 • "Sturen bij de Moslimburen. Hoe Europa de democratie kan bevorderen" (boek, november 2007, samen met Joost Lagendijk)
 • "Democracy, Populism and Minority Rights" (mede-redacteur, 2008)
 • "Politics of the Past: The Use and Abuse of History" (mede-redacteur, 2009)
 • "EU enlargement anno 2012. A progressive engagement" (mede-redacteur, 2012)
 • "De politiek van de Euro - biografie van een kwetsbare munt" (mede-redacteur boek, maart 2013)

literatuur/documentatie
Interview door Bert Lanting: 'Europarlementariër Wiersma onderzoekt geheime vluchten in Europa. 'Ontdekking CIA-kamp heeft gevolgen'" in: Volkskrant, 20-1-2006

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 30 januari 2014.