CDA, LPF en VVD negeren ongeschreven regel Tweede Kamer

maandag 17 oktober 2005, 10:42

Afgelopen donderdag verhinderden het CDA, de VVD en de LPF de heropening van de algemene financiële beschouwingen. De partijen negeerden hiermee een ongeschreven regel in de Tweede Kamer. Gewoonte is als ook maar één Kamerlid een heropening van een debat wil of meer informatie van het kabinet dat dat dan wordt toegestaan. GroenLinks-Tweede-Kamerlid Kees Vendrik had tot deze heropening verzocht.

Vendrik wilde de mening van het kabinet weten over de motie van VVD-Tweede-Kamerlid Stef Blok voordat daarover gestemd zou worden. De motie was een week eerder ingediend bij de algemene financiële beschouwingen en ging over extra geld voor wegen en dijkverzwaring ten koste van het budget voor onder meer windmolens. Blok had de motie na het indienen gewijzigd en Vendrik wilde de opinie van het kabinet daarover weten. Ondanks de steun van een groot deel van de Kamer en voorzitter Weisglas, werd het verzoek van Vendrik geblokkeerd.

SP-fractievoorzitter Jan Marijnnissen uitte de vrees dat als dit praktijk wordt de oppositie monddood zou worden gemaakt. Hij diende het verzoek in bij Weisglas om spoedig naar de regels voor het aanvragen van informatie en debatten te kijken. Voorzitter Weisglas was 'zeer bedroefd' over de gang van zaken en riep de fracties op om het gewoonterecht van de Kamer te respecteren.

bron: Staatscourant, 13 oktober 2005 en NRC Handelsblad, 14 oktober 2005