EP spoort Iers voorzitterschap aan om vaart te maken met de Europese Grondwet

donderdag 29 januari 2004

Ontwerpresolutie naar aanleiding van de verklaring van de Raad over het programma van de Ierse fungerend voorzitter van de Raad en de Grondwe t

Doc.: B5-0044/2004

Procedure : Ontwerpresolutie

Debat : 28 januari 2004

Stemming : 29 januari 2004

Ontwerpresolutie aangenomen

Het Europees Parlement is te spreken over de positieve benadering van de nieuwe fungerend voorzitter van de Raad inzake het afsluiten van de Intergouvernementele Conferentie (IGC) op basis van de ontwerpgrondwet van de Conventie. Het EP doet een beroep op de IGC om haar werkzaamheden vóór 1 mei te beëindigen, datum waarop tien nieuwe lidstaten tot de Unie zullen toetreden.