Ierland neemt voorzitterschap Europese Unie over van Italië

01-01-2004
 

Ierland neemt op 1 januari 2004 het voorzitterschap van de Europese Unie over van Italië. Speerpunten van het komende Ierse voorzitterschap zijn:

  • een groot feest ter gelegenheid van de uitbreiding van de Europese Unie met tien nieuwe lidstaten, op 1 mei 2004, waarvoor alle staatshoofden en regeringsleiders zijn uitgenodigd
  • een topconferentie tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, die president Bush naar Ierland zal brengen (waarschijnlijk in mei of juni 2004)
  • versterking van de band tussen de Europese Unie en de Verenigde Naties, die schade heeft opgelopen door Irak.

Nieuwe president Europese Commissie

Tijdens het Iers voorzitterschap moet overeenstemming worden bereikt over een nieuwe president van de Europese Commissie. Dit zal gebeuren tijdens de Europese Raad, op 17 juni 2004.

Momenteel leidt Romano Prodi dit orgaan, dat beschouwd kan worden als het "dagelijks bestuur" van de Europese Unie. De zittingsperiode van de huidige Europese Commissie loopt tot oktober 2004.

Voor de Ieren zou de nieuwe president een efficiënte technocraat moeten zijn in de stijl van Jacques Delors. Er zijn nog geen officiële kandidaten voor deze post, maar veelgenoemde namen zijn Jean-Claude Juncker (premier van Luxemburg), Paavo Lipponen (premier van Finland), Guy Verhofstadt (premier van België) en Costas Simitis (premier van Griekenland).

Europese Grondwet

In januari 2004 zal uitgebreid overleg plaatsvinden met Italiaanse ambtenaren, om te horen welke compromissen zijn bereikt met de verschillende lidstaten. Omdat er niet voldoende draagvlak was voor de Grondwet als geheel, heeft Italië deze afspraken niet openbaar gemaakt.

Daarna zal Ierland met alle lidstaten afzonderlijk overleg voeren over de Grondwet. De conclusies van dit overleg presenteert Ierland tijdens de Europese Raad, die gepland staat op 25 maart 2004.

Het lijkt niet uitgesloten dat het Ierse voorzitterschap de Intergouvernementele Conferentie (IGC) zal voortzetten, wanneer hiertoe voldoende politieke wil bestaat.

Overige punten

  • De voortgang van de Europese coördinatie van het beleid inzake Justitie en Binnenlandse Zaken. Het gaat hierbij onder meer over de Europese aanpak voor de bestrijding van terrorisme en het beheersen van de asielstromen richting Europa.
  • Nieuwe dynamiek geven aan het streven om van Europa in 2010 de meest dynamische kenniseconomie van de wereld te laten zijn (de zogenaamde Lissabon-agenda).

Algemene informatie