Balkenende vindt overleg fractievoorzitters coalitie en regering soms noodzakelijk

dinsdag 1 maart 2005, 12:58

Premier Balkenende acht ontmoetingen tussen de fractievoorzitters van de coalitie met vertegenwoordigers van de regering niet verboden. Integendeel, ter versterking van de vertrouwensband tussen kabinet en Tweede Kamer zijn dit soort ontmoetingen juist noodzakelijk.

De minister-president schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van het GroenLinks Kamerlid Duyvendak. Deze had zijn zorg geuit over het crisisoverleg dat binnenkort tussen de coalitiepartners en regering gaat plaatsvinden over de bestuurlijke vernieuwing. Zowel VVD als CDA in de Tweede Kamer zijn niet tevreden over de manier waarop het kabinet omgaat met de gekozen burgemeester en het nieuwe kiesstelsel.

Balkenende bestrijdt dat het om een 'torentjesoverleg' gaat. Bij vorige kabinetten werd deze term gebruikt voor het wekelijkse overleg tussen kabinet en de Tweede-Kamerfracties van de coalitie. De kritiek van dit overleg dat er te veel in 'achterkamertjes' werd besloten. Onder het kabinet-Balkenende I besloot de coalitie dit overleg af te schaffen, om het dualisme weer kans te geven.

bron: anp


verwant nieuws

meer over

letterlijk tekst