PvdA/CDA-motie tegen ontslag burgemeesters in 2006 aangenomen

dinsdag 10 februari 2004, 15:44

De Tweede Kamer heeft met grote meerderheid een motie van de leden Hamer (PvdA) en Spies (CDA) aangenomen, waarin de regering wordt gevraagd verschillende invoeringsvarianten te onderzoeken voor de gekozen burgemeester. Tegen stemde alleen de fractie van de LPF (Ali Lazrak was afwezig). De motie was vorige week ingediend na een mondeling overleg over de gekozen burgemeester.

De regering wil in 2006 alle burgemeesters ontslaan en dan de bevolking nieuwe burgemeesters laten kiezen. PvdA en CDA willen dat de regering eerst onderzoekt op welke wijze de invoering het beste kan gebeuren. Zij wijzen het ontslag van alle burgemeesters tegelijk in 2006 af.

Een motie van het ChristenUnie-lid Slob waarin eerst om wijziging van de Grondwet wordt gevraagd voordat er een gekozen burgemeester kan komen, kreeg geen meerderheid. De regeringsfracties en de LPF stemden tegen. De motie-Slob waarin werd gevraagd met de invoering van de gekozen burgemeester te wachten, totdat een evaluatie van het twee jaar geleden ingevoerde dualisme in de gemeentepolitiek is afgerond, kreeg allen steun van ChristenUnie, SGP, SP en GroenLinks.

bron: PDC


Verwant nieuws

Meer over