Artikel 33: Overdracht wetgevingsbevoegdheid en noodwetgevingsbevoegdheid

32
Artikel 33
34

Bij een organieke wet waarin de strekking, het doel, de draagwijdte en de duur van de bevoegdheidverklaring worden vastgesteld, kan de Commissie worden belast met het uitvaardigen van wetsteksten die kunnen derogeren aan de bestaande gewone wetten of deze kunnen wijzigen.