Hoofdstuk 2 - Wetgevende functie

Inhoudsopgave van deze pagina:


32: Wetgevingsinitiatief

De wetten van de Unie worden door het Europees Parlement en de Raad goedgekeurd.

Het wetgevingsinitiatief voor gewone en organieke wetten berust bij de Commissie, behalve wanneer dit bij de Grondwet aan het Hof van Justitie wordt toegekend.

Indien de Commissie geen initiatief neemt, kunnen het Europees Parlement en de Raad in onderling overleg een wetsvoorstel indienen.

Het initiatiefrecht voor constitutionele wetten berust bij het Europees Parlement, de Commissie, de Raad of een lid-staat.

33: Overdracht wetgevingsbevoegdheid en noodwetgevingsbevoegdheid

Bij een organieke wet waarin de strekking, het doel, de draagwijdte en de duur van de bevoegdheidverklaring worden vastgesteld, kan de Commissie worden belast met het uitvaardigen van wetsteksten die kunnen derogeren aan de bestaande gewone wetten of deze kunnen wijzigen.