Alle fractievoorzitters in commissie inlichtingen- en veiligheidsdiensten

vrijdag 23 januari 2004, 9:19

Niet slechts de voorzitters van de drie grootste fracties, maar alle fractievoorzitters kunnen lid worden van de commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Tor nu toe was het lidmaatschap alleen voorbehouden aan de voorzitters van de grootste fracties. De commissie biedt de regering de mogelijkheid om de Kamer vertrouwelijk te informeren over werkzaamheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Tot de uitbreiding is besloten, nadat eind vorig jaar onenigheid was ontstaan over het vertrouwelijk doorgeven van informatie over de affaire-Mabel Wisse Smit. PvdA-fractieleider Bos weigerde een vergadering van de commissie bij te wonen, waarna de informatie alleen werd gegeven aan de fractieleiders Verhagen (CDA) en Zalm (VVD).

De SP zal van het recht om toe te treden overigens geen gebruikmaken, omdat zij zich keert tegen het besloten karakter van de commissievergaderingen.

bron: ANP