Nederland neemt voorzitterschap Europese Unie over van Ierland

01-07-2004
 

Nederland neemt op 1 juli 2004 het voorzitterschap van de Europese Unie over van Ierland.

logo Eu2004

Op 28 mei 2004 presenteerde de regering een notitie aan het parlement met een activiteitenoverzicht, en de accenten die de Nederlandse regering wil leggen. Het volledige programma is als pdf-document te downloaden in het documentenoverzicht onderaan.

Op 1 januari 2005 neemt Luxemburg het voorzitterschap van de Europese Unie over van Nederland.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Speerpunten

  • Uitbreiding van de Europese Unie. Het gaat hierbij met name om het coördineren van de afspraken rond de geplande uitbreiding van de Unie met Roemenië en Bulgarije (2007), en de beoordeling of Turkije al voldoet aan de criteria om toetredingsonderhandelingen te starten.
  • Een krachtiger rol van de Europese Unie op het wereldtoneel. Dit krijgt onder meer vorm door twee topoverleggen met China (25 november) en India (9 december). Verder zal Nederland zich investeren om een duidelijker Europees geluid te laten horen in het Midden-Oosten.

2.

Tijdpad Europese Grondwet

Nu de Europese regeringsleiders en staatshoofden tijdens de Europese Raad van 17-18 juni 2004 overeenstemming hebben bereikt over de Europese Grondwet, zullen de Europese leiders het Verdrag in september ondertekenen. De datum van ondertekening is afhankelijk van het tempo waarin de juridische specialisten van de Europese Unie de onderhandelingsresultaten kunnen verwerken in een juridisch sluitend document.

Daarna hebben de lidstaten van de Europese Unie twee jaar de tijd om de Europese Grondwet te ratificeren. In veel landen wordt hierover een referendum georganiseerd.

3.

Topoverleggen

Belangrijke momenten in het Nederlandse voorzitterschap zijn:

  • Topoverleg tussen de Europese Unie en Oekraïne (Den Haag, 8 juli 2004)
  • Topoverleg inzake de relatie tussen de EU en Afrika (Maastricht, 28 oktober 2004)
  • Conferentie over het Vluchtelingen- en Integratiebeleid (Groningen, 9-11 november 2004)
  • Topoverleg tussen de EU en China (Den Haag, 25 november 2004)
  • Topoverleg tussen de EU en India (Den Haag, 9 december 2004)

Daarnaast zal Jan Peter Balkenende de Europese Raad van regeringsleiders twee keer voorzitten:

  • Europese Raad (Brussel, 5 november 2004)
  • Europese Raad (Brussel, 17 december 2004)

Meer informatie