Dr. L. (Bert) Doorn

foto Dr. L. (Bert) Doorn
Naar de originele foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Europees Parlement

Bert Doorn (1949) was in 1999-2009 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Hij hield zich daar onder meer bezig met Europese regelgeving voor accountantskantoren. Was een vurig pleitbezorger van betere Europese wetgeving en pleitte voor toetsing van ontwerp-richtlijnen op hun administratieve lasten. De heer Doorn was eerder onder meer bedrijfsjurist bij VNO-NCW. In 2014-2018 was hij wethouder in Wassenaar.

CDA
in de periode 1999-2009: lid Europees Parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Lambert (Bert)

geboorteplaats en -datum
Enschede, 26 mei 1949

2.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

fractie Europees Parlement
Fractie van de Europese Volkspartij en Europese Democraten

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • secretaris internationale zaken bij VNO (Verbond van Nederlandse Ondernemingen)
 • bedrijfsjurist VNO-NCW, specialisatie mededinging
 • lid Europees Parlement, van 20 juli 1999 tot 14 juli 2009
 • wethouder (van onder meer zorg, WMO, volksgezondheid, verkeer en vervoer, wonen, openbare ruimte) van Wassenaar, van 2 juni 2014 tot 3 juli 2018
 • senior consultant "Lethorn Europe" te Wassenaar, vanaf november 2018

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

op het gebied van de EU (3/7)
 • Diende in juli 2007 een verslag in over het verminderen van administratieve lasten die voortvloeien uit Europese regelgeving. Stelde dat bij de berekening van de 25% reductie van administratieve lasten van bestaande Europese regelgeving in de Europese Unie in 2012 ook rekening gehouden moet worden met de administratieve lasten die er als gevolg van nieuwe regelgeving zijn bijgekomen. Pleitte daarnaast voor het in kaart brengen van de overige kosten die burgers en bedrijven ondervinden bij de naleving van regelgeving, de zogenaamde nalevingkosten.
 • Diende in oktober 2007 een verslag in over de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen. Stelde wijzigingen voor op het gebied van toetsing van accountants en accountantsentiteiten van een derde land en bevoegde autoriteiten van derde landen op algemene gelijkwaardigheidscriteria (medebeslissingsprocedure)
 • Pleitte begin 2007 in een adviesverslag voor voorzichtigheid bij eventuele invoering van uniforme Europese groepsprocedures ter verkrijging van schadevergoeding als gevolg inbreuken op het mededingingsrecht. Wees hierbij op gebrek aan bevoegdheid van de EU om in het civiele procesrecht van lidstaten te interveniëren. Benadrukte de traditie van publiekrechtelijke vervolging van inbreuken op mededingingsrecht, en bekritiseerde het argument van handhaving mededingingsrecht door civiele schadevorderingsprocedures.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Volgde in oktober 2003 Hanja Maij-Weggen op als delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Jan van Oostrum, "Vrees voor rigide accountantswetgeving. Rapporteur Europees Parlement: kleine en middelgrote ondernemingen zijn het slachtoffer", Het Financieele Dagblad, 11 januari 2005
 • Paul de Hen, "Terug naar de hoofdlijn. Werkwijze van Europees Parlement veroorzaakt vreselijk technische en gedetailleerde wetgeving. Daar willen parlementariërs nu zelf wat aan doen", Elsevier, 6 augustus 2005

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.