Dr. L. (Bert) Doorn

foto Dr. L. (Bert) Doorn
bron: Europees Parlement

Bert Doorn (1949) was in 1999-2009 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Hij hield zich daar onder meer bezig met Europese regelgeving voor accountantskantoren. Was een vurig pleitbezorger van betere Europese wetgeving en pleitte voor toetsing van ontwerp-richtlijnen op hun administratieve lasten. De heer Doorn was eerder onder meer bedrijfsjurist bij VNO-NCW. In 2014-2018 was hij wethouder in Wassenaar.

CDA
in de periode 1999-2009: lid Europees Parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Lambert (Bert)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Enschede, 26 mei 1949

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

fractie Europees Parlement
Fractie van de Europese Volkspartij en Europese Democraten

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • lid Europees Parlement, van 20 juli 1999 tot 14 juli 2009
  • wethouder (van onder meer zorg, WMO, volksgezondheid, verkeer en vervoer, wonen, openbare ruimte) van Wassenaar, van 2 juni 2014 tot 3 juli 2018
  • senior cunsultant "Lethorn Europe" te Wassenaar, vanaf november 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

op het gebied van de EU (2/7)
  • Diende in oktober 2007 een verslag in over de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen. Stelde wijzigingen voor op het gebied van toetsing van accountants en accountantsentiteiten van een derde land en bevoegde autoriteiten van derde landen op algemene gelijkwaardigheidscriteria (medebeslissingsprocedure)
  • Pleitte begin 2007 in een adviesverslag voor voorzichtigheid bij eventuele invoering van uniforme Europese groepsprocedures ter verkrijging van schadevergoeding als gevolg inbreuken op het mededingingsrecht. Wees hierbij op gebrek aan bevoegdheid van de EU om in het civiele procesrecht van lidstaten te interveniëren. Benadrukte de traditie van publiekrechtelijke vervolging van inbreuken op mededingingsrecht, en bekritiseerde het argument van handhaving mededingingsrecht door civiele schadevorderingsprocedures.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Volgde in oktober 2003 Hanja Maij-Weggen op als delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.